کد مطلب : Culture 'en' is a neutral culture. It cannot be used in formatting and parsing and therefore cannot be set as the thread's current culture.  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 1021   |   تاریخ درج: Monday, February 26, 2018   |   ساعت: 12:00 AM

 

باربرداری ایمنی (فیلم آموزشی )

عملیات حمل و نقل و جابه جایی مواد و تجهیزات یا همان باربرداری ، بخش مهمی از فرآیندهای کاری در صنایع مختلف محسوب می شود و در این بین با توجه به آمار و سوابق  حوادث منجر به فوت و ناتوان کننده مربوط به عملیات باربرداری ، می توان گفت رعایت و اجرای الزامات و قوانین باربرداری ، بی شک می توان باعث کاهش و کنترل این دست حوادث شود.

 


در فیلم آموزشی زیر ، مختصری به آموزش باربرداری ایمن ، در کارکرد با انواع تجهیزات باربرداری می پردازیم :

Share نسخه مخصوص چاپ