کد مطلب : Culture 'en' is a neutral culture. It cannot be used in formatting and parsing and therefore cannot be set as the thread's current culture.  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 1187   |   تاریخ درج: Thursday, March 29, 2018   |   ساعت: 12:42 PM

 

شناسه ملی آسانسورها

شناسه ملی آسانسور ، یک کد ده رقمی است که از طریق سامانه مدیریت بازرسی آسانسور در زمان ثبت درخواست بازرسی ، به صورت اتوماتیک برای آن آسانسور اختصاص می یابد.


این شناسه امکان استعلام پیامکی وضعیت گواهینامه ایمنی و کیفیت آسانسور در سامانه مدیریت آسانسور را با ارسال پیامک حاوی شناسه ملی آسانسور به سامانه پیامکی سازمان ملی استاندارد (به شماره 10001517) را با ارئه اطلاعاتی از قبیل نام شرکت فروشنده آسانسور ، نام شرکت بازرسی کننده ، تاریخ آخرین بازرسی و تاریخ انقضاء گواهینامه بازرسی آسانسور را به ارسال کننده پیامک اطلاع می دهد.

Share نسخه مخصوص چاپ