خطرات رایج در استفاده از پله برقی و الزامات استاندارد بازرسی ( بخش 1 )
Saturday, December 15, 2018 by مدیر پشتیبانی پورتال

برای به حداقل رساندن و جلوگیری از گیرکردن پا بین پانل و استپ نصب  صفحات انحراف دهنده پاخور مانند برس، پروفیل های لاستیکی و ... طبق بند 4-3-5-5 استاندارد ملی 1-13836 و همچنین استاندارد اروپائی EN-115-1  الزامی می باشد.

این صفحات انحراف دهنده متشکل از یک بخش سخت و یک بخش انعطاف پذیر می باشد، در این بین فاصله بین استپ و پانل ها در هر طرف نباید بیشتر از  4 میلی متر و در مجموع دو طرف نباید بیشتر از 7 میلی متر باشد.

بدین منظور جهت حفظ سلامتی خود حتی الامکان از لبه های پلکان های برقی و پیاده رو های متحرک فاصله بگیرید.